Maatwerk in vastgoedontwikkeling

Delft – Spoorzone

Opdrachtgever   Gemeente Delft en Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft 
Karakteristiek   ongeveer 23 hectare herontwikkeling rondom spoortunnel naast binnenstad van Delft;
Werkzaamheden   opzetten en begeleiden van samenwerking met marktpartijen namens de gemeente, organiseren diverse vormen van grondverkoop en projectmanagement voor meerdere deelprojecten
Periode   2013 – heden
     

Halfweg – SugarCity

Opdrachtgever   SugarCity Investments BV
Karakteristiek   herontwikkeling circa 11 hectare groot terrein van Suikerfabriek Holland (CSM) in programma van 108.000 m² bvo commerciele functies;
Werkzaamheden   samenwerking met gemeente en derden (provincie, rijk, NS) in vorm van o.a. anterieure overeenkomst, bestemmingsplan, MER-procedure, aanleg afritten A200 en komt station Halfweg-Zwanenburg;
Periode   2004 – heden
     

Overveen – Reinwaterpark

Opdrachtgever   Cobraspen Vastgoedontwikkeling BV
Karakteristiek   herontwikkeling circa 6 hectare voormalig PWN-terrein aan de rand van Overveen (gemeente Bloemendaal);
Werkzaamheden   in samenwerking met gemeente opstellen SPvE en daarna stedenbouwkundig plan met bijbehorende onderzoeken, afstemming met derden;
Periode   2013 – heden
     

Neem contact op

Verzenden