Maatwerk in vastgoedontwikkeling

Over ons

Maatwerk & ambacht
DUPON Vastgoed is een compleet vastgoedbedrijf, gericht op het leveren van maatwerk en met hart voor onze ambacht...
Wij investeren in onze opdrachtgevers, in onze eigen mensen en natuurlijk in onze projecten. Met een netwerk van vastgoed-professionals werken wij aan zeer uiteenlopende vastgoedprojecten. Samen bestrijken wij het gehele speelveld van vastgoedontwikkeling, maar kunnen desgewenst ook slechts een beperkt deel van de ontwikkeling verzorgen. Dankzij onze ruime kennis en ervaring staan wij opdrachtgevers bij in vastgoedprojecten, zoeken naar creatieve oplossingen en pakken de benodigde werkzaamheden direct op. Dit vereist bij elke nieuwe vraag een eigen aanpak: maatwerk in vastgoed.
Dat geldt ook voor de positie van DUPON Vastgoed binnen het project; dit kan uiteenlopen van een vergoeding op uurbasis tot mede-risicodragend deelnemen of iedere denkbare tussenvorm.

Passen en meten
DUPON Vastgoed is actief in een breed werkveld van vastgoedontwikkeling waarbij de projecten variëren van gebiedsontwikkeling tot een solitair pand met bestemmingen voor wonen, werken of vrije tijd. Zowel integrale projectontwikkeling als beknoptere opdrachten zoals een second opinion of processen vlot trekken kan DUPON Vastgoed als geheel onafhankelijke partij voor opdrachtgevers uitvoeren. In de basis is DUPON Vastgoed geen schrijver van rapporten. Liever werken wij intensief met betrokkenen aan de meest optimale ontwikkeling van vastgoedprojecten waarbij creativiteit en professionaliteit leidend zijn. Hoewel projectmanagement onlosmakelijk verbonden is met onze werkzaamheden, profileren wij DUPON Vastgoed daarom liever als een procesmanagement-organisatie met oog voor het krachtenveld waarbinnen vastgoedprojecten tot stand komen.

Ons assortiment
Hoewel het accent van de werkzaamheden van DUPON Vastgoed ligt op de Randstad – met name in de driehoek Amsterdam/Rotterdam/Utrecht – worden ook projecten buiten dit gebied en zelfs in het buitenland uitgevoerd. Zo hebben wij Nederlandse bedrijven bijgestaan met vastgoedontwikkeling in het Caribisch gebied en zijn projecten in onder meer Harderwijk en Geldermalsen gerealiseerd. Grote – of kleine projecten, nieuwbouw of herontwikkeling en voor vele soorten functies: we beschikken over een rijk assortiment, waarbinnen duurzaamheid vanzelfsprekend is.
Belangrijk in iedere opdracht is de affiniteit met de opdrachtgever en het project in combinatie met de efficiënte inzet van mensen.

Klant is koning
De uiteenlopende typen vastgoedprojecten geeft goed weer dat DUPON Vastgoed ook vele verschillende opdrachtgevers kan en wil bedienen. Ook al is het ontwikkelproces op hoofdlijnen vrijwel altijd gelijk, de accenten en belangen liggen per opdrachtgever anders. Door voor vele opdrachtgevers te werken, groeit het besef van- en begrip voor deze accentverschillen. Hiermee kan de procesmanager in het krachtenveld zijn voordeel doen en dus de opdrachtgever nog beter bedienen. Vanuit deze filosofie werkt DUPON Vastgoed zowel met als voor private, semi-private en publieke opdrachtgevers.

Afspraak?
Wilt u ons een keer de maat nemen ? Of andersom ? Graag maken wij een afspraak om met u de toegevoegde waarde van DUPON Vastgoed te bespreken.

Neem contact op

Verzenden